Ετήσια Συνάντηση Ειδικών "Ακρόπολις"

9ο ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ 2020 «Ετήσια Συνάντηση Ειδικών σε θέματα καρδιομεταβολικού...

12.12.2020 121 total views
Παρακολουθήστε on demand το 9ο ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ 2020 με θέμα «Ετήσια Συνάντηση Ειδικών σε...
Videos

8ο ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ 2019

14.12.2019 1.783 total views
Παρακολουθήστε on demand το 8ο ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ 2019 με θέμα «Ετήσια Συνάντηση Ειδικών...
Videos Photos

7ο ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ 2018

15.12.2018 3.795 total views
Παρακολουθήστε on demand το 7ο ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ 2018 με θέμα «Ετήσια Συνάντηση Ειδικών...
Videos Photos

6ο ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ 2017

21.12.2017 20.302 total views
Παρακολουθήστε on demand το 6ο ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ 2017 με θέμα «Ετήσια Συνάντηση Ειδικών...
Videos Photos

5ο ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ 2016

08.12.2016 110.829 total views
Παρακολουθήστε ζωντανά και on demand το 5ο ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ 2016| Ετήσια Συνάντηση...
Live Videos Photos

4ο ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ 2015 | Ετήσια Συνάντηση Ειδικών σε Θέματα Καρδιομεταβολικού...

10.12.2015 146.791 total views
Παρακολουθήστε on demand το 4ο ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ 2015 | Ετήσια Συνάντηση Ειδικών σε Θέματα...
Live Videos Photos

3o ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ 2014 | Ετήσια Συνάντηση Ειδικών σε Θέματα Καρδιομεταβολικού...

23.11.2014 6.548 total views
Παρακολουθήστε on demand το 3ο ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ 2014 | 3ηΣυνάντηση Ειδικών σε Θέματα...
Live Videos

2ο ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ 2013 | 2η Συνάντηση Ειδικών σε θέματα καρδιομεταβολικού...

07.12.2013 1.245 total views
Η 2η Συνάντηση Ειδικών σε θέματα καρδιομεταβολικού κινδύνου: αμφιλεγόμενα θέματα...